Resultaten

Presentatie tussenresultaten en vervolg: ‘NOVI gebied Groene Hart’

09-09-2021

Op 2 september 2021 organiseerde het Bestuurlijk Platform Groene Hart een geslaagd ‘diner pensant’ voor ruim 90 deelnemers uit verschillende bestuurslagen. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we de tussenresultaten van de gemeentelijke dialogen. Ook gaven we een doorkijk op het vervolgtraject. Foto: de bijeenkomst op locatie bij De Boerinn te Kamerik.

Gemeentelijke dialogen

In juni 2021 vonden in vier regio’s binnen het Groene Hart gebied bestuurlijke dialooggesprekken plaats in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie. De inzet van deze dialoog is het opstellen van een gezamenlijke investeringsagenda vanuit de Groene Hart gemeenten. Realisatie van lokale gebiedsgerichte opgaven staat hierin centraal. In de regio Noord-Holland moet de dialoog nog gevoerd worden.

We geven hieronderde resultaten weer aan de hand van de gevoerde dialogen:

Eindverslag bestuurlijke dialoog

27-07-2021

In het eindverslag geven we een overzicht en samenvatting van de dialogen in vier regio’s De Waarden, Midden-Holland, Holland-Rijnland en Utrecht.

Animatie: gezamenlijke visie op samenwerking

27-07-2021

In de bestuurlijke dialogen is een korte animatie gepresenteerd:

  • De beelden die bestuurders hebben op de huidige en de gewenste samenwerking.
  • Invulling aan het gewenste beeld door opgaven gestuurde samenwerking.

Klik op de animatie of ga rechtstreeks naar YouTube:

Voorbeelden

27-07-2021 

Tijdens de dialogen reageerde de deelnemers op voorbeelden van concrete gebiedsgerichte opgaven:

We verwijzen voor de reacties van de deelnemers naar de afzonderlijke verslagen van de bestuurlijke dialogen in de regio’s (zie onderaan deze pagina).

Regioverslagen bestuurlijke dialogen

27-07-2021

Voor elke regio is er een afzonderlijk verslag. In de regio Noord-Holland moet de bestuurlijke dialoog nog gevoerd worden.

Klik op de kaart om naar een regio te gaan.